287388 Volvo C40 Recharge Fjord Blue

Volvo: Grøn elbil kræver grøn strøm

Volvo Cars efterlyser flere investeringer i grøn energi for at realisere elbilers fulde klimapotentiale. For hvis CO2-regnskabet for en elbil for alvor skal være grønt, så kræver det også, at der bruges grøn strøm fra for eksempel vind- eller vandkraft til at oplade batteriet.

Hansolavsandal
Hans Sandal
·

Volvo Cars opfordrer verdens ledere og energiudbydere til at øge investeringerne i grøn energi markant, så virksomhedens og andre producenters elbiler kan leve op til deres sande potentiale, hvad angår klimafordele.

Opfordringen indtræffer samtidig med en nyligt offentliggjort rapport om den samlede livscyklusudledning af CO2 fra Volvo Cars’ seneste elbil, der viser enorme potentielle CO2-reduktioner, hvis en bil produceres og oplades ved hjælp af grønne energikilder.

Volvo har dog brug for hjælp fra regeringer og energisektoren, hvis virksomhedens biler skal realisere deres fulde reduktionspotentiale af CO2. Som den nye Life Cycle Assessment (LCA)-rapport for Volvo C40 Recharge viser, gør tilgængeligheden af grøn energi til både produktion og opladning af en elektrisk Volvo en enorm forskel i forhold til CO2-påvirkning.

Grøn strøm betyder kæmpe forskel

Når en C40 Recharge oplades med grøn energi som for eksempel vindkraft, er bilens livscykluspåvirkning af CO2 mindre end halvdelen af påvirkningen fra en traditionel Volvo XC40, der er drevet af en forbrændingsmotor. Hvis opladningen sker med el, der er produceret af fossile brændstoffer, bliver forskellen meget mindre.

- Vi traf en bevidst strategisk beslutning om at blive en ren elbilproducent og at være førende inden for branchen, men vi kan ikke klare overgangen til klimaneutralitet alene, udtaler CEO Håkan Samuelsson.

- Vi har brug for, at regeringer og energiselskaber over hele kloden øger deres investeringer i grøn energikapacitet og tilhørende infrastruktur til opladning, så fuldelektriske biler virkelig kan leve op til forventningen om grønnere mobilitet.

Virksomhedens synspunkter går igen i 2021 World Energy Investment-rapporten fra Det Internationale Energiagentur (IEA), som påpeger, at mens investeringer i grøn energi er i "moderat opsving", er de planlagte investeringer "langt under, hvad der kræves for at undgå alvorlige påvirkninger fra klimaforandringer”.

Ifølge IEA-rapporten er det nødvendigt, at de globale investeringer i grøn energi "fordobles i 2020'erne for at holde temperaturen under en 2°C-stigning og mere end tredobles for at holde døren åben for en 1,5°C- stabilisering" af de globale temperaturstigninger.

Se Bilguidens gennemgang af den nye Volvo C40. 

Rapport belyser bilens klimaaftryk

Siden lanceringen af XC40 Recharge i 2019, Volvo Cars’ første elbil, udgiver virksomheden en LCA-rapport for hver fuldelektriske model som giver fuld gennemsigtighed om bilens samlede klimaaftryk.

LCA-rapporten for C40 Recharge viser, at når den oplades med el, genereret fra grønne kilder, reduceres bilens livscyklusaftryk af CO2 til ca. 27 tons CO2 sammenlignet med 59 tons fra en XC40 SUV drevet af en forbrændingsmotor.

Når C40 Recharge oplades ved hjælp af et gennemsnitligt globalt mix af energikilder (hvoraf 60 procent er genereret af fossile brændstoffer) kan bilens CO2-aftryk ud fra en livscyklusbetragtning stige til 50 tons, hvilket reducerer den miljømæssige gevinst væsentligt i forhold til en traditionel bil.

Grøn energi er også en vigtig faktor, når det gælder reduktion af CO2-belastningen ved produktionen af en elbil. LCA afslører, at CO2–udledningen fra produktionen af en C40 Recharge er 70 procent højere end fra en benzindrevet XC40. Dette skyldes primært intensiteten af kulstof i batteri- og stålproduktionen samt den øgede mængde aluminium i bilen.

Volvo Cars tager aktive skridt i forhold til håndteringen af CO2-udledningen. Dette sker gennem et planlagt samarbejde med SSAB om udviklingen af fossilfrit stål og gennem et samarbejde med virksomhedens leverandører af batterier om udviklingen af batterier, der bruger 100 procent vedvarende energi.

Virksomheden sigter mod at reducere CO2-aftrykket ud fra en livscyklusbetragtning pr. gennemsnitlig bil med 40 procent mellem 2018 og 2025, blandt andet ved at reducere CO2-udledningen i forsyningskæden med 25 procent inden 2025.

Allerede nu drives alle Volvo Cars’ europæiske fabrikker af 100 procent grøn elektricitet, mens fabrikkerne i Torslanda og Skövde i Sverige er fuldt klimaneutrale. Virksomhedens fabrikker I Chengdu og Luqiao i Kina er også drevet af klimaneutral elektricitet.

Se flere nyheder i vores Bilmagasin