Motorvejskryds Odense

Farten skal sættes op flere steder

Vejdirektoratet har sat gang i en række såkaldte opgraderinger af hastigheden for at øge fremkommeligheden på de danske veje.

Peter Jensen
·

Der skal skabes bedre fremkommelighed på det danske vejnet - og det er der givetvis mange bilister, der er helt enige i. Vejdirektoratet har derfor sat gang i en række såkaldte opgraderinger af hastigheden - og på sigt kan man derfor køre med 130 kilometer i timen flere steder i Danmark.

På de danske motorvejsstrækninger er den maksimalt tilladte hastighed for personbiler på 130 kilometer i timen - men en hel del steder er der indlagt en begrænsning på 110 kilometer i timen.

Det handler typisk om strækninger, hvor der er tæt trafik, eller hvor der sker sammenfletninger af flere motorveje.

Tidligere er en del 110 km/t-strækninger blevet "opgraderet" til henholdsvis 120 km/t og 130 km/t - og snart følger flere efter.

Kan trykke lidt mere på speederen

Ifølge Vejdirektoratets rapport "Statsvejnettet 2019", der er et digert værk på 108 sider, vil seks motorveje blive til 130 km/t-strækninger. 

Samtidig er der givet tilladelse til, at tre øvrige motorveje har fået fjernet 110 km/t-skiltene til fordel for 120 km/t-skilte - disse projekter blev allerede gennemført i 2018.

De motorvejsstrækninger, hvor bilister snart kan trykke lidt mere på speederen, er disse:

  • Motorvej E39 - strækning mellem Hjørring og Hirtshals
  • Djurslandsmotorvejen - strækning mellem Aarhus N og Hornslet
  • Motorvej E45 og E20 - strækning mellem Skærup og Fredericia V samt Skærup og Kolding Ø
  • Motorvej E20 - strækning øst for Odense 
  • Holbækmotorvejen - strækning vest for Holbæk
  • Motorvej E47/E55 - strækning hen over Falster

Højere fart på landeveje

De ovenstående seks strækninger bliver dog først opgraderet i løbet af 2020 og 2021, fordi der skal foretages en række vejmæssige foranstaltninger inden.

Vejdirektoratet er i øvrigt også i gang med at øge hastigheden på en lang række landeveje - dog primært i det vest-, midt- og nordjyske.

Her bliver fartgrænsen hævet fra de nuværende 80 til 90 kilometer i timen. Læs mere her.

(Kilde: Vejdirektoratet)