Volvo Cars Care Key 2

Volvo laver ny forældrenøgle

Volvo introducerer en ny orange forældrenøgle, som forældre kan programmere til deres børn.

Hansolavsandal
Hans Sandal
·

Undersøgelser indsamlet af Volvo Cars viser, at teenagere verden over har en langt større risiko for at blive alvorligt kvæstet eller dræbt i en trafikulykke end deres forældre. Derfor introducerer Volvo Cars en ny nøgle kaldet Care Key, hvor føreren med denne nøgle kan begrænses. 

- Distraktion og alt, hvad der er forbundet med uopmærksomhed under kørslen, er en stor risikofaktor. Teknologien følger heldigvis med, og i Volvo Cars imødegår vi nu disse farer med en sikkerhedsfunktion, der giver forældre mulighed for selv at beslutte, hvad den maksimale hastighed skal være for de personer, der låner deres bil, udtaler Malin Ekholm, Head of Safety hos Volvo Cars.

I Danmark viser tal fra vejdirektoratet, at i perioden 2015-2019 har 88 unge mistet livet, og 690 er kommet alvorligt til skade i en trafikulykke, hvor de befandt sig i en personbil. 

Helt konkret betyder det, at alle nye Volvo-biler nu leveres med 2 sæt standardnøgler og en Care Key. Denne orange specialnøgle kan indstilles gang på gang, så hastigheden tilpasses føreren og dennes kompetencer.


Den nye Care Key kan programmeres, så føreren kun kan køre en hvis hastighed. Foto: Volvo Cars

Teknologi kan regulere distraktion

Fremtidige generationer af Volvo-biler vil også blive leveret med et kamera, der monitorerer førerens bevægelser. Det er ikke et kamera, der er beregnet til at overvåge eller filme føreren. Kameraet fungerer snarere som en sensor med det højest tænkelige detaljeringsniveau for at forstå, hvor føreren har sin opmærksomhed. Med dette kamera kan bilen fortolke, hvor føreren er henne mentalt. Og hvis der er en synlig uopmærksomhed, er det næste skridt at tænde for ethvert supportsystem, der måtte være slået fra. Næste trin vil da være at sende et signal til føreren - det kan være en lyd, en vibration eller et visuelt tegn, der kan bringe føreren tilbage til opgaven med at køre bil. Hvis det ikke er nok, vil det næste trin være udføre et sikkert stop, alt imens Volvo on Call-systemet i bilen sender en besked videre til alarmcentralen. Denne vil så tale med bilens fører og sende hjælp, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Forældre bærer et ansvar

Ifølge Rådet For Sikker Trafik er det afgørende, at forældre tager en aktiv rolle i udviklingen af de unge bilisters kørekompetencer. At være en god rollemodel er meget vigtigt, pointerer Rådet, der netop nu har indledt en stor national kampagne for at sætte fokus på denne meget vigtige del af trafiksikkerheden.

I løbet af de sidste 5 år er 1.714 mennesker blevet dræbt eller kommet alvorligt til skade i ulykker, hvor en 17- til 24-årig bilist var involveret. 

- Vi ser en kedelig global tendens, hvor alt for mange unge bilister er involverede i alvorlige trafikulykker. Og selvom løsningen ikke er entydig, vil den øgede fokus på problemet samt de teknologiske innovationer, der løbende bliver udviklet, forhåbentlig afspejle sig i fremtidige statistikker, udtaler Malin Ekholm fra Volvo Cars.