Nyttig viden

Hvis du ikke allerede har det, så giver det nu endnu bedre mening at investere i håndfrit tele- og kommunikationsudstyr til bilen. Fra 10. september koster det nemlig også et klip at bruge mobilen, mens man kører bil.

- Nu koster det et klip i kørekortet, hvis man betjener telefon og andet elektronik som for eksempel GPS, tablet og computere, uden det er fastmonteret i dit køretøj, siger vicepolitiinspektør Claus Bardeleben fra Københavns Vestegns Politi. 

Som hidtil koster bøden 1.500 kroner, og dertil kommer en afgift på 500 kroner til Offerfonden, som blandt andet hjælper trafikofre. 

Vicepolitiinspektøren påpeger, at det elektroniske udstyr skal være monteret – og kunne betjenes – på en måde, så det hverken stjæler chaufførens opmærksomhed eller udsynet til trafikken:

- I færdselsloven er det en grundregel, at man altid er opmærksom, viser hensyn og er agtpågivende – og ikke er til ulempe, fare eller skader andre, siger Claus Bardeleben. 

Flere klip kan koste førerretten

Som andre klipforseelser vil håndholdt mobilbetjening tælle med i det samlede klipregnskab. Tre klip inden for tre år medfører en betinget frakendelse af førerretten og en samtidig indkaldelse til en orienterende køreprøve. Køreprøven består af både teori og praktisk kørsel og skal bestås inden for en fastsat tid, ellers mister man førerretten.

For førstegangserhververe af kørekort er lunten kortere. Her medfører to klip inden for tre år et kørselsforbud. Forbudet betyder, at en køreprøve med teori og praktik skal bestås, før man må køre igen. 

Stort problem

Alene sidste år rejste politiet ifølge TV 2 sigtelse mod knap 22.500 personer for brug af håndholdt mobil i trafikken. 34 procent af danskerne indrømmer i en undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Rådet for Sikker Trafik, at de nogle gange kommer til at bruge deres mobiltelefon håndholdt i trafikken.

Det siger Færdselsloven:
§ 55 a. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.
Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af andet teleudstyr og lignende under kørsel.

§ 3. Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.